Składy osobowe

Skład Zespołu ds. Dobrostanu Zwierząt przy WHiBZ:

Osoba Katedra telefon e-mail
dr hab. inż. Łuszczyński Jarosław, prof. URK KGHiEZ

' 12 634 40 80, È 608 712 663

jaroslaw.luszczynski@urk.edu.pl

dr hab. inż.Łuszczek-Trojnar Ewa, prof. URK KŻBZiR 

' 12 637 51 76. È 695 623 682

ewa.trojnar@urk.edu.pl

dr hab. inż. Tombarkiewicz Barbara, prof. URK KZiDZ

' 12 662 41 16, È 503 190 903

barbara.tombarkiewicz@urk.edu.pl

dr inż. Migdał Łukasz, prof. URK KGHiEZ

' 12 662 53 08, È790 898 170

lukasz.migdal@urk.edu.pl

dr hab. inż. Murawski Maciej, prof. URK  KŻBZiR

' 12 429 75 47, È600 695 069

maciej.murawski@urk.edu.pl

dr hab. inż. Niedbała Piotr, prof. URK KRAiGZ

' 12 662 40 79, È666 121 101

piotr.niedbala@urk.edu.pl

dr inż. Podstawski Zenon KRAiGZ

' 12 662 40 80, È604 287 912

zenon.podstawski@urk.edu.pl

dr hab. inż. Węglarz Andrzej, prof. URK KGHiEZ

' 12 662 41 62, È736 859 050

andrzej.weglarz@urk.edu.pl

 

Osoba upoważniona do podpisywania opiniowanych przez ZdsDZ wniosków do LKE:
dr hab. inż.Niedbała Piotr, prof. URK     ' 12 662 40 79, È666 121 101  piotr.niedbala@urk.edu.plOsoba odpowiedzialna za wydawanie wyznaczeń dla:

- osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzanie,
- osób wykonujących procedury,
- osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach oraz
- osób sprawujących opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku

dr Barć Justyna     KŻBZiR     ' 12 633 49 78, È508 346 426    justyna.barc@urk.edu.pl

 

Osoby odpowiedzialne za nadzór nad dobrostanem zwierząt utrzymywanych w ośrodku i opieką nad tymi zwierzętami

(art. 24 Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z dnia 15 stycznia 2015 r. Dz.U. poz. 266 z późniejszymi zmianami: Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych, Dz.U. poz. 2338 z dnia 17 listopada 2021 r): 

Osoba  Katedra  Ośrodek tel.
e-mail
 staż
dr hab. inż.Socha Magdalena, prof. URK  KFiEZ    Rybacka Stacja Doświadczalna w Mydlnikach,
ul. Spiczakowa 6, 30-199 Kraków   
' 12 637 40 43  
È 693 400 671   

magdalena.socha@urk.edu.pl

25 lat
 dr n. wet.Tischner Marek  KRAiGZ  

 Stacja Doświadczalna w Przegorzałach – ferma królików KGHiEZ, Stacja Doświadczalna w Przegorzałach KRAiGZ, Pracownia Izotopowa KFiEZ
Przegorzały, ul. Jodłowa 12, 30-199 Kraków    

' 12 662 41 13
È 502 405 090   

 marek.tischner@urk.edu.pl

31 lat

 dr Andres Krzysztof
   Przedstawiciel ZdsDZ

KRAiGZ Centrum Badawcze i Edukacyjne w Rząsce,
ul.Krakowska 4,  Rząska  
È 880 601 177    

 krzysztof.andres@urk.edu.pl

 

dr hab. inż. Niedbała Piotr, prof. URK
    Przedstawiciel ZdsDZ   

' 12 662 40 79
È 666 121 101

 piotr.niedbala@urk.edu.pl

13 lat
 dr hab. inż. Murawski Maciej, prof. URK,
 
  Przedstawiciel ZdsDZ   
 KŻBZiR  Stacja Doświadczalna na Bielanach,
ul. Rędzina 1b, 30-248 Kraków   
'12 429 75 47,
È 600695069

 maciej.murawski@urk.edu.pl

 32 lata

 

Nadzór weterynaryjny (art. 23 Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z dnia 15 stycznia 2015 r. Dz.U. poz. 266 z późniejszymi zmianami: Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych, Dz.U. poz. 2338 z dnia 17 listopada 2021 r.):
      Lek. wet. Anna Czuprynowska        È 514016400      aawet.gabinet@gmail.com

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK