Linki do KKE i LKE
Krajowa Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach
 
Uwaga: są dwie ścieżki dostępu do KKE – szukając potrzebnych danych proszę uwzględnić te dwie lokalizacje ponieważ zawierają różne informacje.

1. ścieżka:
  Ministerstwo Edukacji i Nauki > O ministerstwie > Biuletyn Informacji Publicznej MEiN > Działalność > Sprawy nauki w gestii MEiN > Krajowa Komisja Etyczna ds Doświadczeń na Zwierzętach

W zakładce m. in. Lokalizacja i skład KKE, Ogłoszenia, Dokumenty wymagane do ubiegania się o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia, Lokalizacje i składy LKE, Streszczenia nietechniczne, Sprawozdania, Lista ekspertów do udziału w kontrolach użytkowników, Rejestry użytkowników, hodowców i dostawców, Dobre praktyki, Obowiązki sprawozdawcze w zakresie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

 2. ścieżka:
Ministerstwo Edukacji i Nauki > O ministerstwie > Rady, komisje, komitety, zespoły ds. szkolnictwa wyższego i nauki > Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach
 
W zakładce m. in. Dane kontaktowe KKE, Uchwały KKE, Platforma współpracy - sieć metod alternatywnych - materiały do pobrania, Metody OECD, Poszukiwanie źródeł finansowania – 3R i metody alternatywne, Przydatne linki, Zalecenia KKE, Dodatkowa literatura, Akty prawne, Interpretacje, BIP, Dobre praktyki
 
 
 II Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Krakowie – m.in. informacje o przygotowaniu i składaniu wniosków

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK