Procedury

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt
Aktualizacja: 19.02.2015

Procedura powołania nowego kierunku lub specjalności na studiach pierwszego lub drugiego stopnia prowadzonych na WHiBZ
Aktualizacja: 27.06.2018

Procedura zatwierdzania przedmiotów do wyboru na kierunkach studiów prowadzonych na WHiBZ
Aktualizacja: 27.06.2018

Procedura przyjęcia do realizacji przedmiotów do wyboru na kierunkach studiów prowadzonych na WHiBZ
Aktualizacja: 27.06.2018

Procedura realizacji praktyki zawodowej na WHiBZ
Aktualizacja: 27.06.2018

Procedura zatwierdzania tematów prac dyplomowych na WHiBZ
Aktualizacja: 27.06.2018

Procedura kontroli oryginalności studenckich prac dyplomowych realizowanych na WHiBZ
Aktualizacja: 27.06.2018

Procedura egzaminu dyplomowego na WHiBZ
Aktualizacja: 27.06.2018

Procedury Hospitacji zajęć dydaktycznych na WHiBZ
Aktualizacja: 27.06.2018

Procedura oceny ankietowej opinii studentów w zakresie jakości kształcenia na WHiBZ
Aktualizacja: 27.06.2018

Procedura oceny ankietowej opinii absolwentów w zakresie jakości kształcenia na WHiBZ
Aktualizacja: 27.06.2018

Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia na WHiBZ
Aktualizacja: 27.06.2018

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR