Procedury

Procedury ogólne:

  Procedura Ogólna PO-01
Opracowywanie, aktualizacja i doskonalenie procedur Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK).
  Procedura Ogólna PO-02
Zgłaszanie potrzeb wprowadzenia zmian w dokumentach Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK).

Procedury własne Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt:Procedura powołania nowego kierunku na studiach pierwszego lub drugiego stopnia prowadzonych na WHiBZ

Procedura zatwierdzania przedmiotów do wyboru na kierunkach studiów prowadzonych na WHiBZ

Procedura przyjęcia do realizacji przedmiotów do wyboru na kierunkach studiów prowadzonych na WHiBZ

Procedura realizacji praktyki zawodowej na WHiBZ

Procedura zatwierdzania tematów prac dyplomowych na WHiBZ

Procedura kontroli oryginalności studenckich prac dyplomowych realizowanych na WHiBZ

Procedura egzaminu dyplomowego na WHiBZ

Procedury Hospitacji zajęć dydaktycznych na WHiBZ

Procedura oceny ankietowej opinii studentów w zakresie jakości kształcenia na WHiBZ

Procedura oceny ankietowej opinii absolwentów w zakresie jakości kształcenia na WHiBZ

Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów uczenia na WHiBZ

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK