Dziekańska Komisja ds. Jakości Kształcenia
 • Przewodniczący: Dr hab. Agnieszka Otwinowska-Mindur
  (Pełnomocnik Dziekana ds Jakości Kształcenia)
 • Dr hab. Jarosław Chyb, prof. UR
 • Dr hab. inż. Małgorzata Gumułka, prof. UR
 • Dr hab. inż. Jarosław Kański, prof. UR
 • Dr hab. inż. Sławomir Kornaś, prof. UR
 • Dr hab. inż. Danuta Wrońska, prof. UR
 • Dr inż. Stanisław Łapiński
 • Dr inż. Magdalena Pieszka
 • Dr inż. Alicja Satoła

Z głosem doradczym:

 • Mgr Anna Wyrobisz-Papiewska - przedstawiciel doktorantów
 • Wojciech Oleksy - przedstawiciel studentów
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR