Wydziałowa Komisja ds. Dydaktycznych i Studenckich

Wydziałowa Komisja ds. Dydaktycznych i Studenckich

 • Przewodnicząca: Dr hab. Edyta Molik
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman - Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich
 • Dr hab. inż. Krzysztof Pawlak - jednocześnie przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
 • Dr hab. inż. Ewa Łuszczek-Trojnar
 • Dr hab. Jacek Nowicki
 • Dr hab. Artur Osikowski
 • Dr Agnieszka Grzegorzewska
 • Dr inż. Joanna Kania-Gierdziewicz
 • Dr Jerzy Kowal
 • Dr inż. Olga Lasek
 • Dr Andrzej Ochrem
 • Dr Zenon Podstawski
 • Dr Małgorzata Szczęsna
 • Mgr Kinga Kowalik - przedstawiciel doktorantów
 • Weronika Kozdęba - przedstawiciel studentów
 • Zuzanna Siudak - przedstawiciel studentów

Z głosem doradczym:

 • Dr Stanisław Orlicki - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR