KOLEGIUM WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄTSkład Kolegium Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

 1. Pani prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska – Dziekan Wydziału
 2. Dr hab. inż. Magdalena Socha, prof. URK – Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich
 3. Prof. dr hab. inż. Andrzej Sechman – Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą, Członek Senatu
 4. Dr hab. inż. Barbara Tombarkiewicz, prof. URK - Członek Senatu
 5. Dr inż. Zenon Podstawski - Członek Senatu
 6. Mgr Beata Majka – Kierownik Dziekanatu WHiBZ
 7. Prof. dr hab. inż. Monika Bugno-Poniewierska
 8. Prof. dr hab. inż. Krystyna Czekońska
 9. Prof. dr hab. inż. Anna Hrabia
 10. Prof. dr hab. inż. Wojciech Jagusiak
 11. Prof. dr hab. inż. Zygmunt M. Kowalski
 12. Prof. dr hab. inż. Krystyna Koziec
 13. Prof. dr hab. inż. Joanna Makulska
 14. Prof. dr hab. inż. Piotr Micek
 15. Dr hab. inż. Ewa Łuszczek - Trojnar, prof. URK
 16. Dr hab. Wiesława Młodawska, prof. URK
 17. Dr hab. inż. Paweł Nosal, prof. URK
 18. Dr hab. Artur Osikowski, prof. URK
 19. Dr hab. inż. Agnieszka Otwinowska-Mindur
 20. Dr hab. inż. Ryszard Tuz, prof. URK
 21. Dr inż. Piotr Antos
 22. Dr inż. Jerzy Kowal
 23. Dr inż. Olga Lasek
 24. Dr inż. Joanna Pokorska
 25. Mgr inż Urszula Węglarz
 26. Mgr inż. Anna Kosiek
 27. Mgr inż. Maria Kwaśniewska
 28. Mgr inż. Maliwna Bajerska-Szczupak

Dodatkowo członkami Kolegium Wydziału są przedstawiciele studentów Wydziału w liczbie 7 oddelegowanych przez właściwy organ samorządu studentów.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK