Rady Interesariuszy Zewnętrznych

Rada Interesariuszy Zewnętrznych

Rada Interesariuszy zewnętrznych Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest ciałem społecznym o charakterze doradczo-opiniującym. Celem współpracy z członkami Rady jest stałe podwyższanie jakości kształcenia studentów Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt i zapewnienie im lepszej pozycji na rynku pracy po ukończeniu studiów. Dzieje się to poprzez wyrażanie opinii dotyczących programów kształcenia i zgłaszanie projektów modyfikacji oferty dydaktycznej, uczestniczenie w przepływie informacji między środowiskiem pracodawców a władzami Wydziału i Uczelni, budowanie więzi z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Pozyskane informacje i propozycje umożliwiają dopasowanie planów kształcenia, kierunków studiów i treści przedmiotów do aktualnych potrzeb rynku pracy.


REGULAMIN RADY INTERESARIUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Skład Rady Interesariuszy Zewnętrznych

 • Leszek Hądzlik – Przewodniczący RADY
  Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka
 • Maria Barszcz
  Kierownik Laboratorium Embriologicznego; Kierownik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej, Małopolski Instytut Diagnostyki i Leczenia Niepłodności KrakOvi w Krakowie
 • Władysław Brejta
  Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni, Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego Odrzechowa
 • Emmy Chrapla
  członek Związku Kynologicznego w Polsce Oddział Nowy Targ, Hodowla z Leśnej Mgły
 • Teresa Grega
  Dyrektor Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie, Dyrektor krakowskiego Ogrodu Zoologicznego
 • Tomasz Kupiec
  Kierownik Pracowni Genetyki Sądowej, Instytut Ekspertyz Sądowych im w Krakowie
 • Marek Pająk
  Firma Hip 2 Odchów I Hodowla Drobiu Marek Pająk Spółka Komandytowa
  Współwłaściciel H&P2 s.c. Odchów i Hodowla Drobiu Roman Hasiński, Piotr Paszkowski, Marek Pająk
 • Zbigniew Pustuła
  Prezes firmy Blattin Polska Sp. z o.o.
 • Karol Sepielak
  Z-ca Dyrektora - Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
 • Janusz Szot
  Przedsiębiorca, hodowca koni huculskiej, twórca  Bacówki Biały Jeleń w Iwkowej
 • Piotr Śliwa
  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie
 • Sylwester Świątkiewicz
  Z-ca dyrektora Instytutu Zootechniki ds. Nauki – PIB w Balicach
 • Marta Zając-Ossowska
  Dyrektor Wydziału Edukacji - ZOO Wrocław Sp. z o.o.
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK