Do pobrania

Wykaz przewodników i poradników pomocnych w redagowaniu prac dyplomowych

Dokumenty do pobrania związane z pracą dyplomową


Zasady i warunki złożenia pracy dyplomowej oraz przystąpienia do egzaminu dyplomowego

Procedury składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów

Zarządzenia Rektora nr 15/2019

Zarządzenia Rektora nr 216/2020
Wzór pierwszych stron pracy dyplomowej
Załączniki do Zarządzenia Rektora nr 15/2019

Karta osiągnięć indywidualnych

Ankieta - "Ocena Studiowania"

Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 15/2019

Zaświadczenie dla studenta wykonującego pracę poza Uczelnią

Formularz zgody na udział w badaniach zawodowych losów absolwenta

Ankieta Covid
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 93/2020

Wniosek o wydanie dyplomu wraz z suplementem w języku obcym
Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 4/2021

Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

Wniosek o zmianę promotora

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK