Do pobrania

Wykaz przewodników i poradników pomocnych w redagowaniu prac dyplomowych różnego rodzaju
Aktualizacja: 15.03.2011

Dokumenty do pobrania związane z pracą dyplomową


Warunki złożenia pracy dyplomowej
Aktualizacja: 9.01.2020

Procedury składania i archiwizowania prac dyplomowych studentów
Zarządzenia Rektora nr 15/2019
Aktualizacja: 25.04.2019

Wzór pierwszych stron pracy dyplomowej
Załączniki do Zarządzenia Rektora nr 15/2019
Aktualizacja: 25.04.2019

Karta obiegowa
Aktualizacja: 10.07.2018

Karta osiągnięć indywidualnych
Aktualizacja: 9.10.2015

Ankieta - "Ocena Studiowania"
Aktualizacja: 19.06.2012

Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 15/2019
Aktualizacja: 25.04.2019

Zaświadczenie dla studenta wykonującego pracę poza Uczelnią
Aktualizacja: 10.06.2020

Formularz zgody na udział w badaniach zawodowych losów absolwenta
Aktualizacja: 10.06.2020

Ankieta Covid
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 93/2020
Aktualizacja: 10.06.2020

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR