Do pobrania

  Instrukcja przygotowywania prac dyplomowych przez studentów Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

  Wzór pierwszej strony

  Wykaz przewodników i poradników pomocnych w redagowaniu prac dyplomowych

Zarządzenie Nr 1/2023, w sprawie wprowadzenia procedury zgłaszania i zatwierdzania tematów prac dyplomowych 

      Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2023 (wykaz tematów prac dyplomowych)

      Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2023 (wniosek o zmianę promotora)


Zarządzenie nr 4/2023 wraz z procedura dyplomowania na studiach pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim

Zarządzenie nr 5/2023 wraz z procedura dyplomowania na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

 


Dokumenty do pobrania związane z pracą dyplomową


Zasady i warunki złożenia pracy dyplomowej oraz przystąpienia do egzaminu dyplomowego

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 15/2019 (wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej)

Karta osiągnięć indywidualnych

Ankieta - "Ocena Studiowania"

Zaświadczenie dla studenta wykonującego pracę poza Uczelnią

Formularz zgody na udział w badaniach zawodowych losów absolwenta

Wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

 

Wniosek o wydanie dyplomu wraz z suplementem w języku obcym

Wniosek o wydanie dyplomu wraz z suplementem w języku obcym

 Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK