Zagadnienia do egzaminu

Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego


  Kierunek Bioinżynieria zwierząt
Aktualizacja: 08.02.2023.


  Kierunek Zootechnika - Hodowla i użytkowanie koni
Aktualizacja: 08.02.2023.


  Kierunek Zootechnika - Hodowla zwierząt
Aktualizacja: 23.01.2020.


  Kierunek Zootechnika - Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych
Aktualizacja: 08.02.2023.


  Kierunek Zootechnika - Prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt
Aktualizacja: 08.02.2023.


  Kierunek Zootechnika studia niestacjonarne
Aktualizacja: 08.02.2023.


Zagadnienia do egzaminu licencjackiego


  Kierunek Biologia
Aktualizacja: 24.05.2019.


Zagadnienia do egzaminu magisterskiego


  Kierunek Etologia i Psychologia Zwierząt
Aktualizacja: 27.06.2024


  Kierunek Bioinżynieria Zwierząt
Aktualizacja: 19.11.2019.


  Kierunek Biologia Stosowana
Aktualizacja: 07.05.2018.


  Kierunek Zootechnika
Aktualizacja: 05.05.2020.


  Kierunek Zootechnika - specjalność Akwakultura i Ochrona Środowiska Wodnego
Aktualizacja: 05.05.2020.


  Kierunek Zootechnika - specjalność Bioinżynieria Rozrodu Zwierząt
Aktualizacja: 24.07.2020.


  Kierunek Zootechnika - specjalność Hodowla i Użytkowanie Zwierząt
Aktualizacja: 05.05.2020.


  Kierunek Zootechnika - specjalność Żywienie i Dietetyka Zwierząt
Aktualizacja: 05.05.2020.


  Kierunek Zootechnika Niestacjonarne
Aktualizacja: 19.11.2019.


Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK