Zagadnienia do egzaminu

Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego


Kierunek Bioinżynieria zwierząt
Aktualizacja: 17.01.2020

Kierunek Zootechnika
Hodowla i użytkowanie koni
Aktualizacja: 23.01.2020

Kierunek Zootechnika
Hodowla zwierząt
Aktualizacja: 23.01.2020

Kierunek Zootechnika
Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych
Aktualizacja: 23.01.2020

Kierunek Zootechnika
Prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt
Aktualizacja: 8.06.2020

Kierunek Zootechnika studia niestacjonarne
Aktualizacja: 20.09.2018

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego


Kierunek Biologia
Aktualizacja: 24.05.2019

Zagadnienia do egzaminu magisterskiego


Kierunek Bioinżynieria Zwierząt
Aktualizacja: 19.11.2019

Kierunek Biologia Stosowana
Aktualizacja: 07.05.2018

Kierunek Zootechnika
Aktualizacja: 5.05.2020

Kierunek Zootechnika
specjalność Akwakultura i Ochrona Środowiska Wodnego
Aktualizacja: 5.05.2020

Kierunek Zootechnika
specjalność Bioinżynieria Rozrodu Zwierząt
Aktualizacja: 5.05.2020

Kierunek Zootechnika
specjalność Hodowla i Użytkowanie Zwierząt
Aktualizacja: 5.05.2020

Kierunek Zootechnika
specjalność Żywienie i Dietetyka Zwierząt
Aktualizacja: 5.05.2020

Kierunek Zootechnika Niestacjonarne
Aktualizacja: 19.11.2019

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR