Zagadnienia do egzaminu

Zagadnienia do egzaminu inżynierskiego


Kierunek Bioinżynieria zwierząt
Aktualizacja: 1.02.2018

Kierunek Rybactwo
Aktualizacja: 23.11.2015

Kierunek Zootechnika, Hodowla ekologiczna i ochrona zwierząt
Aktualizacja: 23.11.2015

Kierunek Zootechnika, Hodowla i użytkowanie koni
Aktualizacja: 23.11.2015

Kierunek Zootechnika, Hodowla zwierząt
Aktualizacja: 23.11.2015

Kierunek Zootechnika, Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych
Aktualizacja: 1.12.2017

Kierunek Zootechnika, Prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt
Aktualizacja: 23.11.2015

Kierunek Zootechnika studia niestacjonarne
Aktualizacja: 20.09.2018

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego


Kierunek Biologia
Aktualizacja: 24.05.2019

Zagadnienia do egzaminu magisterskiego


Kierunek Bioinżynieria Zwierząt
Aktualizacja: 19.11.2019

Kierunek Biologia Stosowana
Aktualizacja: 07.05.2018

Kierunek Zootechnika
Aktualizacja: 19.11.2019

Kierunek Zootechnika Niestacjonarne
Aktualizacja: 19.11.2019

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR