Doktorat

Doktorat


Zarządzenie Rektora nr 63/2019
Regulamin postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aktualizacja: 1.10.2019 r.

Załącznik nr 1
Wykaz dokumentów załączanych do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
Aktualizacja: 1.10.2019 r.

Załącznik nr 2
Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego
Aktualizacja: 1.10.2019 r.

Załącznik nr 3
Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Aktualizacja: 1.10.2019 r.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR