Doktorat

Doktorat


Procedura przeprowadzania przewodu doktorskiego na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aktualizacja: 27.11.2017 r.

załącznik nr 1 - Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego
Aktualizacja: 9.11.2017 r.

załącznik nr 2 - Życiorys naukowy
Aktualizacja: 9.11.2017 r.

załącznik nr 3 - Konspekt rozprawy doktorskiej
Aktualizacja: 9.11.2017 r.

załącznik nr 4 - Dorobek naukowy
Aktualizacja: 9.11.2017 r.

załącznik nr 5 - Wniosek o wyznaczenie promotora pomocniczego
Aktualizacja: 9.11.2017 r.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
helpdesk tel.: 4444
helpdesk e-mail: helpdesk[a]urk.edu.pl
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR