Profil

Studia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt oferują solidne wykształcenie z zakresu nauk o zwierzętach, biologii i prewencji weterynaryjnej, oceny surowców pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym. Nieodłącznym elementem kształcenia jest opanowanie języka obcego, a także umiejętności posługiwania się technikami komputerowymi. Studenci Wydziału mogą uczestniczyć w badaniach naukowych, a także prowadzić własne doświadczenia we współpracy ze swoimi opiekunami naukowymi. Studia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt, to także możliwość praktyk w gospodarstwach hodowlanych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Absolwenci Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt mogą podjąć pracę w:

  • gospodarstwach hodowlanych
  • przemyśle paszowym
  • zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego
  • administracji państwowej i samorządowej
  • placówkach naukowo-badawczych
  • doradztwie rolniczym i placówkach obsługi rolnictwa
  • zawodowym i średnim szkolnictwie rolniczym
  • laboratoriach analitycznych
  • ogrodach zoologicznych

Nasi absolwenci są dobrze przygotowani do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, dysponują rozległą wiedzą i potrafią sprostać wymaganiom współczesnego rynku pracy, również w branżach niezwiązanych bezpośrednio z wyuczonym zawodem.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK