Program studiów – BIP

Pełna dokumentacja prowadzonych kierunków studiów (opis programu, opis efektów uczenia się, kwalifikacje umożliwiające uzyskanie kompetencji inżynierskich, plan studiów, sylabusy przedmiotów, uzupełniające elementy programu studiów) wraz z aktualizacjami programów publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie:

Nazwę kierunku należy wyszukać korzystając z opcji szukaj w dziale.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK