Program studiów - studia niestacjonarne

Kierunek: Zootechnika

Studia I stopnia


  • Zootechnika

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/24
Aktualizacja: 15.06.2023 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/20
Aktualizacja: 8.07.2019 r.

Plan studiów
Aktualizacja: 26.10.2018 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/19
Aktualizacja: 25.10.2018 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18
Aktualizacja: 7.02.2018 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16
Aktualizacja: 27.06.2017 r.

  • Przedmioty kierunkowe do wyboru i elektywy

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/24
Aktualizacja: 15.06.2023 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/21
Aktualizacja: 5.05.2020 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/20
Aktualizacja: 4.10.2019 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18
Aktualizacja: 23.08.2018 r.

Kierunek: Zootechnika

Studia II stopnia


  • Zootechnika

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/24
Aktualizacja: 15.06.2023 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/20
Aktualizacja: 9.07.2019 r.

Plan studiów
Aktualizacja: 26.10.2018 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18
Aktualizacja: 25.10.2018 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16
Aktualizacja: 28.08.2016 r.

  • Przedmioty kierunkowe do wyboru i elektywy

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/24
Aktualizacja: 15.06.2023 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/21
Aktualizacja: 5.05.2020 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18
Aktualizacja: 4.01.2019 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16
Aktualizacja: 12.08.2016 r.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK