Program studiów - studia stacjonarne

Kierunek: Zootechnika

Studia I stopnia


 • Gospodarka rybacko-wędkarska i ochrona wód

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/20
Aktualizacja: 8.07.2019 r.

Plan studiów
Aktualizacja: 26.10.2018 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/19
Aktualizacja: 5.11.2018 r.

 • Hodowla i użytkowanie koni

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/20
Aktualizacja: 8.07.2019 r.

Plan studiów
Aktualizacja: 18.04.2019 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/19
Aktualizacja: 18.04.2019 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18
Aktualizacja: 23.08.2018 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16
Aktualizacja: 18.04.2018 r.

 • Hodowla zwierząt

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/20
Aktualizacja: 8.07.2019 r.

Plan studiów
Aktualizacja: 26.10.2018 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/19
Aktualizacja: 17.01.2019 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18
Aktualizacja: 23.08.2018 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16
Aktualizacja: 28.09.2016 r.

 • Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/20
Aktualizacja: 8.07.2019 r.

Plan studiów
Aktualizacja: 18.04.2019 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/19
Aktualizacja: 18.04.2019 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18
Aktualizacja: 23.08.2018 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16
Aktualizacja: 28.09.2016 r.

 • Prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/20
Aktualizacja: 8.07.2019 r.

Plan studiów
Aktualizacja: 18.04.2019 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/19
Aktualizacja: 18.04.2019 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18
Aktualizacja: 23.08.2018 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16
Aktualizacja: 28.09.2016 r.

 • Przedmioty kierunkowe do wyboru i elektywy

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/21
Aktualizacja: 5.05.2020 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/20
Aktualizacja: 4.10.2019 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/19
Aktualizacja: 18.01.2019 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18
Aktualizacja: 23.08.2018 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16
Aktualizacja: 15.05.2018 r.

Kierunek: Zootechnika

Studia II stopnia


 • Akwakultura i ochrona środowiska wodnego

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/20
Aktualizacja: 8.07.2019 r.

Plan studiów
Aktualizacja: 26.10.2018 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/19
Aktualizacja: 25.10.2018 r.

 • Bioengineering in Animal Science

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/20
Aktualizacja: 8.07.2019 r.

Plan studiów
Aktualizacja: 26.10.2018 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18
Aktualizacja: 25.10.2018 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/15
Aktualizacja: 15.09.2014 r.

 • Bioinżynieria rozrodu zwierząt

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/20
Aktualizacja: 8.07.2019 r.

Plan studiów
Aktualizacja: 26.10.2018 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18
Aktualizacja: 17.01.2019 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16
Aktualizacja: 28.09.2016 r.

 • Hodowla i Użytkowanie Zwierząt

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/20
Aktualizacja: 8.07.2019 r.

Plan studiów
Aktualizacja: 26.10.2018 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18
Aktualizacja: 17.01.2019 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16
Aktualizacja: 28.09.2016 r.

 • Żywienie i Dietetyka Zwierząt

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/20
Aktualizacja: 8.07.2019 r.

Plan studiów
Aktualizacja: 26.10.2018 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18
Aktualizacja: 17.01.2019 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16
Aktualizacja: 28.09.2016 r.

 • Przedmioty kierunkowe do wyboru i elektywy

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/21
Aktualizacja: 5.05.2020 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/20
Aktualizacja: 4.10.2019 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/19
Aktualizacja: 7.11.2018 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18
Aktualizacja: 23.08.2018 r.

Bioengineering in Animal Science - obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2017/18
Aktualizacja: 28.10.2018 r.

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16
Aktualizacja: 15.03.2013 r.

Bioengineering in Animal Science - obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/15
Aktualizacja: 5.02.2015 r.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK