Programy studiów - studia stacjonarne

Kierunek: Etologia i psychologia zwierząt

Studia I stopnia


  • Etologia i psychologia zwierząt

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/22
Aktualizacja: 10.05.2021 r.

  • Przedmioty kierunkowe do wyboru i elektywy

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/22
Aktualizacja: 10.05.2021 r.

Kierunek: Etologia i psychologia zwierząt

Studia II stopnia


  • Etologia i psychologia zwierząt

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/22
Aktualizacja: 10.05.2021 r.

  • Przedmioty kierunkowe do wyboru i elektywy

Obowiązujący studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2020/21
Aktualizacja: 5.05.2020 r.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK