Laboratoria Katedry Żywienia i Dietetyki Zwierząt

Laboratorium Analiz Molekularnych

Analizy molekularne materiału biologicznego.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

  • oznaczanie ekspresji genów
  • analizy nutrigenomiczne
  • przygotowanie materiału do innych analiz molekularnych

Laboratorium Chemiczne

Analiza chemiczna materiału roślinnego oraz zwierzęcego.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

  • oznaczanie zawartości: białka ogólnego, włókna surowego, frakcji włókna, ekstraktu eterowego, popiołu, suchej masy, wartości kalorycznej, skrobi, cukrów, pH

Laboratorium do Oznaczania Tłuszczu

Oznaczanie ekstraktu eterowego, hydroliza tłuszczu.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

  • oznaczanie ekstraktu eterowego

Pracownia Chromatograficzna

Analizy chromatograficzne.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

  • oznaczenie zawartości aminokwasów, kwasów tłuszczowych, kwasów kiszonkowych w mleku, mięsie, paszach, itp.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR