Laboratoria Zakładu Weterynarii Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt

Laboratorium Higieny Lęgów

Laboratorium wykonuje:

 • lęgi piskląt różnych gatunków drobiu
 • badania behawioru wylęgowego piskląt różnych gatunków drobiu
 • badania wpływu pól elektromagnetycznych na przebieg embriogenezy u ptaków
 • badania nad zastosowaniem techniki „in ovo feeding” do poprawy jakości piskląt kurzych
 • badania toksyczności substancji i preparatów chemicznych przy pomocy testu błony omoczniowo-kosmówkowej (Test CAM)
 • badania skutków i sposobów przeciwdziałania hipertermii zarodków w okresie klujnikowym
 • badania embriomudulującego działania substancji i preparatów chemicznych przy wykorzystaniu modelu zarodka kurzego z zastosowaniem techniki in ovo)
 • chemicznych przy wykorzystaniu modelu zarodka kurzego z zastosowaniem techniki in ovo)

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • analiza embriopatologiczna jaj niewyklutych
 • ocena jakości wyklutych piskląt
 • wykonywanie testu błony omocznio-kosmówkowej (Test CAM)
 • wykonywanie iniekcji in ovo
 • pobieranie i konserwacja tkanek od zarodków i piskląt
 • analiza i modelowanie procesu klucia się piskląt
 • analiza morfologiczna krwi zarodków i piskląt

Laboratorium Hodowli Tkankowych

Prowadzenie hodowli komórek i tkanek, ocena nasienia.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • ocena nasienia samców zwierząt gospodarskich i towarzyszących
 • hodowla komórek somatycznych
 • hodowla oocytów
 • próby zapłodnienia in vitro
 • ocena stadiów mejozy, żywotności oraz apoptozy oocytów i komórek somatycznych
 • kriokonserwacja komórek

Laboratorium IVF

Laboratorium pozaustrojowej produkcji zarodków.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • pozyskiwanie oocytów
 • dojrzewanie oocytów in vitro
 • zapłodnienie in vitro
 • kriokonserwacja gamet i zarodków

Laboratorium Mikromanipulacji na Gametach i Zarodkach

Pracownia mikroskopii i spektrofotometrii.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • przyżyciowe pozyskiwanie oocytów
 • wypłukiwanie zarodków
 • mbriotransfer
 • mikromanipulacje na zarodkach

Pracownia Mikroskopii i Spektrofotometrii

Wykonywanie i opracowanie analiz biochemicznych i hematologicznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • analizy spektrofotometryczne
 • testy ELISA
 • badania hematologiczne

Pracownia Mikroskopowa

Mikroskopowa ocena nasienia i preparatów histologicznych

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • ocena nasienia samców zwierząt gospodarskich i towarzyszących
 • ocena preparatów histologicznych (ocena stadium mejozy, żywotności komórek, apoptozy, ocena stadium rozwoju zarodków)

Pracownia Oceny Jakości Środowiska Hodowlanego i Dobrostanu Zwierząt

Laboratorium wykonuje:

 • badania nad wpływem deprywacji pola geomagnetycznego na zdrowie i zachowanie się zwierząt
 • badania jakości środowiska hodowlanego (parametrów mikroklimatycznych) i jego wpływu na dobrostan zwierząt
 • badania uciążliwości ferm zwierzęcych i składowisk odpadów na środowisko

Wykaz analiz i procedur badawczych (wykonywanych):

 • pomiar i analiza jakości powietrza na zewnątrz i wewnątrz budynków inwentarskich uwzględniających: stężenie CO2, NH3, H2S, ozonu (O3), oraz zapylenie
 • pomiary i analiza pod względem dobrostanu zwierząt parametrów termiczno wilgotnościowych w miejscu bytowania zwierząt
 • pomiar i analiza natężenia pola geomagnetycznego
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR