Systemy informatyczne - ACK Cyfronet

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH udostępnia moc obliczeniową dla potrzeb środowiska naukowego. Wszystkie komputery zainstalowane w ACK CYFRONET AGH mogą być wykorzystywane jedynie do obliczeń naukowych oraz szkoleniowych.

Pakiety oprogramowania, które są najczęściej używane:

Pełna lista oprogramowania oferowanego przez ACK CYFRONET AGH oraz Klastrów obliczeniowych, na których dany pakiet jest zainstalowany.


Jak uzyskać dostęp

W celu otrzymania konta do zdalnego dostępu do pakietów obliczeniowych w ACK CYFRONET AGH należy zaznajomić się z zasadami świadczenia usług na komputerach obliczeniowych oraz sposobem zgłaszania publikacji, a następnie wypełnić odpowiedni formularz do korzystania z wybranego Klastra obliczeniowego.


Programy niezbędne do łączenia się z ACK Cyfronet AGH

Komputery z systemem MS Windows wymagają programu:


Instrukcja instalacji i konfiguracji połączenia do oprogramowania SAS
Dostęp tylko w sieci wewnętrznej UR oraz po zalogowaniu
15.07.2010

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK