Systemy informatyczne - e-Learning

eUReKa - Uczelniana platforma e-Learningowa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wygląd strony głównej systemu e-learningowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie - eUReKa

Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Zdalnego

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR