Systemy informatyczne - e-Learning

Platforma e-Learningowa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prowadzona jest przez Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki.

e-learning Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt

Administratorem platformy jest: dr hab. inż. Jarosław Kański

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR