Systemy informatyczne - SAS®

SAS® - KGiMDZ

Oprogramowanie SAS zostało zakupione przez Katedrę Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt (KGiMDZ). Oprogramowania SAS dostępnego w ramach podpisanej przez KGiMDZ umowy można używać wyłącznie w celach edukacyjnych i w ramach badań naukowych. Zakupiona licencja pozwala na instalowanie i korzystanie z oprogramowania SAS na nieograniczonej liczbie komputerów w KGiMDZ oraz na komputerach prywatnych wykładowców, pracowników naukowych Katedry lub osób świadczących na rzecz Katedry usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także doktorantów oraz studentów uczestniczących w pracach badawczych lub zajęciach prowadzonych przez Katedrę.

W ramach podpisanej umowy dostępne jest oprogramowanie Zestaw analityczny SAS (SAS Academic Analysis Suite) w wersjach SAS9.2, SAS9.3, SAS9.4 dla platformy Linux i Windows.

Zestaw analityczny (SAS Academic Analysis Suite) zawiera moduły:

 • Base SAS
 • SAS/STAT
 • SAS/GRAPH
 • SAS/CONNECT
 • SAS/SHARE
 • SAS/ETS
 • SAS/FSP
 • SAS/ACCESS Interface to ODBC
 • SAS/ACCESS Interface to OLE DB
 • SAS/ACCESS Interface to PC File Format
 • AppDev Studio
 • SAS/IML
 • SAS/INSIGHT
 • SAS Enterprise Guide

Więcej informacji:

 • mgr Małgorzata Morek-Kopeć - Katedra Genetyki, Hodowli i Etologii Zwierząt
 • rzmorek[a]cyf-kr.edu.pl
 • (12) 662 41 00

SAS® - ACK Cyfronet AGH

Na klastrze IBM Blade Center HS21 – komputer Mars jest zainstalowana wersja systemu SAS 9.3. Wersja ta obejmuje następujące moduły:

 • Base SAS
 • SAS/ASSIST
 • SAS/GRAPH
 • SAS/FSP
 • SAS/AF
 • SAS/STAT
 • SAS/INSIGHT
 • SAS/LAB
 • SAS/IML
 • SAS/OR
 • SAS/ETS
 • SAS/QC

Więcej informacji o tym jak uzyskać dostęp do pakietu obliczeniowego SAS w ACK CYFRONET AGH.

Dokumentacja


SAS® University Edition

SAS University Edition to darmowa wersja wybranych produktów SAS przeznaczona do wykorzystania w nauczaniu statystyki i metod ilościowych w różnych dziedzinach: ekonomii, psychologii, naukach społecznych, informatyce, zarządzaniu i biznesie, medycynie i naukach medycznych, naukach technicznych itp.

Nauczyciele, studenci i pracownicy naukowi mogą uzyskać dostęp do oprogramowania SAS University Edition dla celów edukacyjnych.

Zestaw analityczny zawiera moduły:

 • Base SAS
 • SAS/STAT
 • SAS/IML
 • SAS Studio
 • SAS/ACCESS

Broszura SAS® University Edition

Więcej informacji o SAS® University Edition

Baner SAS Analytics U

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK