Systemy informatyczne - Statistica

Pracownicy oraz studenci Uniwersytetu Rolniczego mogą korzystać z programu Statistica zakupionego przez uczelnie w ramach Licencji Akademickiej Site License. Program Statistica może być wykorzystywany wyłącznie w działalności edukacyjnej i badawczej Uczelni, również na komputerach domowych.

Licencja obejmuje następujące moduły analityczne:


Program Statistica a Windows XP

Program Statistica może być instalowana na systemie Windows 7 i nowszym. Użytkownikom korzystającym z programu Statistica 12.5 na systemach Windows XP zalecamy przedłużenie działania tej wersji.


Jak uzyskać dostęp

Kody instalacyjne oraz przedłużające działanie zainstalowanych i zarejestrowanych wersji jednostanowiskowych pozwalają na używanie programu Statistica do 31 maja.

Instalacja i rejestracja programu Statistica będzie możliwa tylko dla osób posiadających adres e-mail z domeną zakończoną na urk.edu.pl, student.urk.edu.pl. Osoby nieposiadające adresu e-mail z odpowiednią domeną powinny zainteresować się informacjami ma stronie internetowej https://whibz.urk.edu.pl/systemy_informatyczne_poczta.html

Przedłużenie działania

Kod przedłużający do programu Statistica można uzyskać po wysłaniu e-maila na adres: pk.whibz[a]urk.edu.pl w temacie proszę wpisać Statistica - przedłużenie. Osoby zainteresowane przedłużeniem działania już zainstalowanego programu Statistica powinny użyć kodu przedłużającego otrzymanego w wiadomości mail przed 30 czerwca, roku w którym wygasa licencja. Po tym terminie lub wygaśnięciu licencji nie będzie możliwe użycie kodu przedłużającego i konieczna będzie ponowna instalacja oprogramowania z nowymi kodami instalacyjnymi.

Nowa instalacja

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem możliwości korzystania z oprogramowania Statistica, zobowiązane są do wypełnienia elektronicznej karty rejestracyjnej. Po weryfikacji osoby na mail podany w formularzu rejestracyjnym zostanie odesłana wiadomość zwrotna z kodami instalacyjnymi lub przedłużającymi działanie programu Statistica.


Dodatkowe materiały

Linki do bezpłatnych materiałów, które mogą okazać się niezwykle przydatne dla użytkowników oprogramowania STATISTICA oraz wszystkich pracowników i studentów zajmujących się statystyczną analizą danych:

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK