Centrum Badawcze i Edukacyjne Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt w Rząsce k. Krakowa

Centrum Badawcze i Edukacyjne WHiBZ w Rząsce
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Krakowska 4, 30-199 Rząska

Adres do korespondencji


Ogólnowydziałowe Centrum Badawcze i Edukacyjne w Rząsce, z Ośrodkiem Jazdy Konnej, powstało w roku 2013 ze skonsolidowania Stacji Doświadczalnych wcześniejszych dwóch jednostek: Katedry Hodowli Koni oraz Katedry Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny. Centrum dysponuje gruntami ornymi oraz trwałymi użytkami zielonymi o powierzchni 30 ha (w tym 5 ha ogrodzonych pastwisk).

Na terenie ośrodka znajdują się trzy stajnie z siodlarnią i pomieszczeniami na uprząż. W laboratorium z maneżem znajduje się sprzęt USG oraz pełne wyposażenie do pobierania nasienia od ogiera, jego oceny, kwalifikacji i konserwacji. Tematyka prac naukowo-badawczych w zakresie hodowli i użytkowania koni dotyczy odchowu źrebiąt, zoohigienicznych warunków pomieszczeń, mechaniki ruchu i hipoterapii. W laboratorium przeprowadza się kwalifikację mrożonego nasienia ogierów przeznaczonego do unasienniania klaczy. W sali dydaktycznej znajdują się eksponaty anatomiczne, siodła, różnego rodzaju uprzęże, kiełzna, ogłowia i kolekcja podków. Do przeprowadzania zajęć dydaktycznych utrzymuje się 20 koni różnych ras i 8 pojazdów konnych (bryczki, wozy).

Ośrodek Jazdy Konnej dysponuje krytą ujeżdżalnią.

Znajdująca się na terenie ośrodka ferma drobiu utrzymuje stado zachowawcze gęsi zatorskiej (450 szt.) – rasy znajdującej się na światowej Liście Zwierząt FAO. Ponadto utrzymywane jest stado lokalnych odmian kur objętych programem restytucji (min. krajowe kury czubate i karłowate – liliputy).

Ferma zwierząt futerkowych posiada stado hodowlane nutrii standardowych (od roku 1998 posiada status krajowej fermy hodowlanej). Aktualnie stan nutrii na fermie wynosi 28 samic stada podstawowego, 8 samców oraz zmiennie 30-50 sztuk młodzieży.


Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK