Stacja Doświadczalna Katedry Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa w Mydlnikach

Stacja Doświadczalna Katedry Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa w Mydlnikach
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Balicka 253B, 30-198 Kraków

(12) 633 49 78, (12) 662 40 75
(12) 633 33 07

kzbzr[a]urk.edu.pl

Adres do korespondencji


W Stacji wykonywane są badania kiszonkarskie (badania stabilności tlenowej kiszonek) oraz badania strawnościowe z udziałem zwierząt doświadczalnych.


Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK