Stacja doświadczalna na Bielanach

Stacja doświadczalna na Bielanach
Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Rędzina 1B, 30-274 Kraków

(12) 429 75 47
(12) 429 75 47

kzbzir[a]urk.edu.pl

Adres do korespondencji


Stacja doświadczalna na Bielanach posiada areał 26 ha użytków rolnych. Na jej terenie znajduje się budynek badawczo-dydaktyczny i laboratoryjny z salą dydaktyczną oraz owczarnie: doświadczalna i dydaktyczna, wraz z zapleczem gospodarczym. Stado zwierząt utrzymywanych w Stacji liczy 100 sztuk owiec, w tym 77 owiec doświadczalnych oraz 23 owce dydaktyczne różnych ras i kierunków użytkowania (polska owca długowełnista, owca olkuska, merynos polski, owca nizinna, wrzosówka, świniarka, czarnogłówka, polska owca górska). Do 2014 roku Katedra prowadziła stado zachowawcze owcy olkuskiej.

Stacja dysponuje laboratoriami: biologii molekularnej, embriologii stosowanej, zapłodnienia in vitro, badań przydatności rozpłodowej i konserwacji nasienia samców, endoskopii i ultrasonografii, peryfuzji organotypowej, badań neuroendokrynologicznych, pozyskiwania i przerobu mleka oraz oceny wartości rzeźnej i jakości mięsa owiec i kóz.

Realizowane w Stacji badania naukowe dotyczą diagnostyki genetycznej i molekularnej, molekularnych i biochemicznych metod oceny jakości produktów zwierzęcych, możliwości modulowania procesu laktacji u zwierząt sezonalnych, behawioru owiec, ochrony zasobów genetycznych, hodowli in vitro komórek i tkanek zwierzęcych, bioinżynierii komórek i tkanek, inseminacji owiec i kóz oraz aplikacji i technik diagnostycznych w hodowli zwierząt, a także eksperymenty wykorzystujące owce jako model w badaniach z zakresu fizjologii, endokrynologii i neuroendokrynologii, regulacji procesów rozrodczych i metabolicznych.

W Stacji prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów, a w ramach programu kształcenia odbywają się praktyki semestralne, w czasie których studenci zapoznają się z zasadami metod hodowli owiec, warunkami prewencji weterynaryjnej (opieka w okresie wykotów i odchowu potomstwa, profilaktyka przeciwpasożytnicza) oraz zasadami gospodarowania zgodnie z warunkami rozwoju zrównoważonego (wypas owiec). Przeprowadzane są również szkolenia i warsztaty tematyczne z zakresu organizacji i technologii produkcji owczarskiej, a z bazy doświadczalnej Stacji korzysta też wiele szkół średnich Krakowa prowadząc tam zajęcia z przedmiotu: biologia.


Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK