Stacja Doświadczalna Katedry Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
 

Stacja Doświadczalna Katedry Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Jodłowa 12, 30-250 Kraków
kragz[a]urk.edu.pl

Adres do korespondencji


Stacja Doświadczalna w Przegorzałach od początku utworzenia Wydziału Zootechnicznego stanowi integralną część Katedry Rozrodu, której obecna nazwa to Katedra Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt. SD w Przegorzałach jest nie tylko zapleczem dydaktycznym dla studentów Uniwersytetu Rolniczego, ale również prowadzone są tu badania naukowe przez pracowników Katedry i współpracujące jednostki, realizowane są projekty badawcze oraz warsztaty i szkolenia dla Hodowców zwierząt gospodarskich i towarzyszących.

Stacja zajmuje powierzchnię 10 ha (łąki i pastwiska). Obecnie na jej terenie znajdują się pomieszczenia stajenne dla dużych zwierząt, stodoła i magazyny paszowe, sale dydaktyczne, dwie sale zabiegowe w pełni wyposażone do badań  dużych zwierząt oraz laboratoria: oceny i konserwacji nasienia, a także laboratorium embriologiczne. Na terenie Stacji znajduje się ponadto nowocześnie urządzona przychodnia weterynaryjna. Od około 40 lat prowadzona jest tu również hodowla zachowawcza konika polskiego.
W Stacji Doświadczalnej prowadzone są prace naukowo-badawcze dotyczące transplantacji zarodków, embriologii eksperymentalnej i stosowanej, zapłodnienia in vitro, mrożenia nasienia, oocytów i zarodków.
     Na terenie stacji odbywają się także zajęcia dydaktyczne dla studentów z zakresu biologii rozrodu zwierząt, biotechnik rozrodu zwierząt i profilaktyki weterynaryjnej.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK