Stacja Doświadczalna Katedry Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt

Stacja Doświadczalna Katedry Rozrodu, Anatomii i Genomiki Zwierząt
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Jodłowa 12, 30-250 Kraków
kragz[a]urk.edu.pl

Adres do korespondencji


Stacja Doświadczalna Instytutu Nauk Weterynaryjnych w Przegorzałach od początku utworzenia Wydziału Zootechnicznego stanowi integralną część początkowo Katedry Zoohigieny, następnie Katedry Rozrodu Zwierząt, a obecnie Instytutu Nauk Weterynaryjnych – Zakładu Weterynarii, Rozrodu i Dobrostanu Zwierząt.

Stacja zajmuje powierzchnię 10 ha (łaki i pastwiska). Obecnie na jej terenie znajdują się pomieszczenia stajenne dla dużych zwierząt, stodoła i magazyny paszowe, dwie sale dydaktyczne, dwie sale zabiegowe wyposażone w urządzenia do badania dużych zwierząt oraz laboratoria: hodowli tkankowych, oceny i konserwacji nasienia, a także embriologiczne.

W Stacji prowadzone są prace naukowo-badawcze dotyczące sterowania rozrodem zwierząt, transplantacji zarodków, embriologii eksperymentalnej i stosowanej, zapłodnienia in vitro, mrożenia nasienia, neonatologii, badań nad stresem oraz imprintingiem u koni. W Stacji odbywają się także zajęcia dydaktyczne dla studentów z zakresu biologii rozrodu zwierząt i profilaktyki weterynaryjnej. Od około 40 lat prowadzona jest tu również hodowla zachowawcza konika polskiego (stado 15 koni), a dla celów badawczych i dydaktycznych utrzymywane są dodatkowo dwie krowy oraz cztery psy rasy Beagle Hounds. Na terenie Stacji znajduje się ponadto nowocześnie urządzona przychodnia weterynaryjna.


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR