Pracownia Izotopowa Klasy III Katedry Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt w Przegorzałach

Pracownia Izotopowa Klasy III
Katedry Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt w Przegorzałach

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Jodłowa 12, 30-250 Kraków
kfez[a]urk.edu.pl

Adres do korespondencji


W Pracowni Izotopowej Klasy III, jedynej w Uniwersytecie Rolniczym i w Krakowie, prowadzone są analizy radioimmunologiczne materiału biologicznego, gromadzonego w ramach tematów badawczych realizowanych w Katedrze oraz dla innych jednostek z naszej uczelni oraz innych jednostek badawczych w kraju i za granicą. W Pracowni prowadzone są także zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt oraz Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa – kierunku Biotechnologia. Prowadzone są też badania do prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych realizowanych w Katedrze.

Jednostką akredytującą jest Państwowa Agencja Atomistyki. Pracownia posiada zezwolenie nr D - 15972 ważne bezterminowo.

Liczba procedur wykonywanych w pracowni – 36. Procedury obejmują analizy radioimmunologiczne wykonywane w oparciu o dostępne zestawy medyczne do oznaczania poziomu hormonów i innych substancji biologicznie czynnych, oraz własne opracowania i wdrożenie metod z użyciem radioaktywnego jodu.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK