Rybacka Stacja Doświadczalna w Mydlnikach

Rybacka Stacja Doświadczalna w Mydlnikach
Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

ul. Prof. Teodora Spiczakowa 6, 30-149 Kraków

(12) 637 51 76, (12) 637 53 79
(12) 638 59 79

kzbzr[a]urk.edu.pl

Adres do korespondencji


Historia Rybackiej Stacji Doświadczalnej jest dużo starsza niż historia Katedry. W czasie I wojny światowej Krajowe Towarzystwo Rybackie przedstawiło szczegółowy projekt Stacji Hodowli Karpia oraz Pstrągarni oraz uzyskało na ten cel fundusze, jednak zezwolenie na budowę wydane zostało dopiero w grudniu 1936 roku. W 1937 roku rozpoczęto działalność hodowlaną. W latach 1943-45 dokończono budowę stawów i oddano budynek główny. Od pierwszych lat powojennych Stacja Rybacka była ściśle powiązana z Zakładem, a następnie z Katedrą Ichtiobiologii i Rybactwa utworzonego w 1953 r. Wydziału Zootechnicznego Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. W 1991 roku Rybacką Stację Doświadczalną (RSD) wyłączono ze struktur Rolniczych Zakładów Doświadczalnych Akademii Rolniczej i przyłączono do Katedry Ichtiobiologii i Rybactwa jako gospodarstwo naukowo-dydaktyczne.

Rybacka Stacja Doświadczalna zajmuje obszar 39,8 ha. Na tym terenie znajduje się 51 stawów hodowlanych i doświadczalnych o łącznej powierzchni 26 ha lustra wody. Stacja prowadzi chów i hodowlę karpia w pełnym cyklu hodowlanym oraz chów pstrąga tęczowego, amura białego, tołpygi białej i pstrej, suma, jesiotra (sterlet), sandacza oraz karasia. Posiada też własną wylęgarnię. Przez cały rok prowadzona jest sprzedaż ryb handlowych.

Stacja stanowi zaplecze doświadczalne dla pracowników naukowych Katedry. Na terenie Stacji, w salach dydaktycznych budynku Katedry, prowadzone są zajęcia dla studentów Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt w zakresie ichtiobiologii, gospodarki rybackiej i ochrony wód oraz inżynierii ekosystemów wodnych. Na obiektach Stacji odbywają się też praktyki zawodowe i dyplomowe.


Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Al. Mickiewicza 24/28
30-059
Kraków
12 662 40 66
12 633 33 07
whbz[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/whibz

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK